Φρέζες / Τροχολιθάκια

 • Desinfection Tray Box for Drills

  6,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – KeLLer – Στέλεχος 5 mm

  4,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – KeLLer – Στέλεχος 10 mm

  5,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – KeLLer – Στέλεχος 13 mm

  6,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – KeLLer – Στέλεχος Pointed 13 mm

  6,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Lukas – KeLLer – Καπελάκια Brown 5 mm

  0,504,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Lukas – KeLLer – Καπελάκια Brown 10 mm

  0,554,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Lukas – KeLLer – Καπελάκια Brown 13 mm

  0,706,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Lukas – KeLLer – Brown Pointed 13 mm

  0,706,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Mandrell Bit – Στέλεχος

  3,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Sanding Bands (80-120-180 grit)

  1,5010,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Hybrid Cap – Στέλεχος M

  12,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Καπελάκι Diamond M

  31,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Στέλεχος L

  12,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Καπελάκι Diamond L

  37,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Diatwister 4880 – 120

  50,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T434 SPEED PLUS – 050

  36,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T425 SPEED PLUS – 060

  36,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T431 SPEED PLUS – 065

  40,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T425 SPEED – 040

  36,50 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T431 SPEED – 065

  40,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T425 SPEED – 070

  40,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Diamond Extra Coarse – 066

  40,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Cobalt Longlife BIM – 060

  35,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α)