Φρέζες / Τροχολιθάκια

 • Kemmer – Στέλεχος 5 mm

  4.96 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Στέλεχος 10 mm

  6.20 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Στέλεχος 13 mm

  7.44 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Στέλεχος Pointed 13 mm

  7.44 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Καπελάκια Brown 5 mm

  0.624.96 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Καπελάκια Brown 10 mm

  0.685.58 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Καπελάκια Brown 13 mm

  0.877.44 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Lukas – Στέλεχος 10 mm

  6.20 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Lukas – Στέλεχος 13 mm

  7.50 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Lukas – Καπελάκια Orange 10 mm

  12.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Lukas – Καπελάκια Orange 13 mm

  13.50 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Mandrell Bit – Στέλεχος

  4.34 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Kemmer – Sanding Bands (80-120-180 grit)

  1.8013.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – Hybrid Cap – Στέλεχος M

  17.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Καπελάκι Diamond M

  41.01 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Στέλεχος L

  17.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – HybridCap – Καπελάκι Diamond L

  48.50 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – Diatwister 4880 – 120

  64.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T434 SPEED PLUS – 050

  50.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T425 SPEED PLUS – 060

  50.00 (τιμή με Φ.Π.Α)
 • Busch – Carbite T431 SPEED PLUS – 065

  55.50 (τιμή με Φ.Π.Α)